Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?
  • Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

Skoro nie Tusk

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski

  • Donald Trump

Dlaczego wygra Trump

Michał Drozdek