Bp Mering broni abp. Jędraszewskiego. „Głosił słowa ewangelicznej prawdy”

Redakcja