Ciceronianus czy Christianus. Dawni autorzy chrześcijańscy wobec literatury pogańskiej

Maria Łukaszewicz-Chantry