Adam Strzembosz i Henryk Wujec laureatami Nagrody Peryklesa

Redakcja