„Ryś”, czyli demoniczne moderato

Ks. Andrzej Luter