Żarliwość rodzi się przez oczy

Ks. Andrzej Draguła