Duch odwiedza przeszłość. O „Romie” Alfonso Cuaróna

Sebastian Smoliński