Czy Kościół w Polsce jest wyjątkowy i dlatego nie mamy nowych kardynałów?

Dariusz Piórkowski SJ