Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?
  • Korneli Szlegel (1819-1870), „Polonez pod gołym niebem”

Religijność sarmacka

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

  • Różaniec

Różaniec bez granic?

Cezary Gawryś