Więź, wiosna 2018, Pogoda dla populistów
  • „Historia Jakuba”

Kazanie

Ks. Andrzej Luter

  • „Historia Jakuba”

Rodziny Jakuba

Ks. Alfred Marek Wierzbicki