W Łodzi zapłonęły znicze pamięci o zamordowanych podczas wojny Romach

Redakcja