Roma locuta, causa finita? Nie zawsze

Ks. Stanisław Adamiak