4 czerwca bez prezydenta

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski