„Więź” ujawnia: ewangeliczny list biskupów w sprawie osób LGBT i praw pracowniczych

Bartosz Bartosik