Obecne Muzeum II Wojny Światowej zostanie zlikwidowane

Redakcja