Pragnienie unicestwienia. Jeszcze o stosach

Ks. Andrzej Draguła