Palenie Judasza, wieszanie Hamana. O maskowaniu zła

Ks. Andrzej Draguła