Nagroda „Nowych Książek” dla Piotra Matywieckiego za „Stary gmach”

Bartosz Bartosik