Czas na chrześcijaństwo bezliturgiczne

Ks. Andrzej Draguła