Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30

Zbigniew Nosowski