Bieber, Nykiel i Lévi-Strauss, czyli o rozpadzie świata

Ks. Andrzej Draguła