Trzydziestu czterech uznało siebie za obywateli

Jan Skórzyński