Chrześcijaństwo i laickość: dialektyka i dialog

Ks. Tomáš Halík