Między „wielkim erotomanem” a „wielkim eunuchem”. Moje doświadczenia z mediami

Ksawery Knotz OFMCap