Przygotowania abp. Rysia do ingresu. Nie chce być „biskupem teoretycznym”

Redakcja