Krzysztof Dunin-Wąsowicz – socjalista niezłomny

Przemysław Prekiel