Czerni: Zabawa ze złem mści się na twórcy i na odbiorcy

Tomasz Ponikło