Cicha cnota patriotyzmu. List do arcybiskupa Józefa Życińskiego

Gustaw Herling-Grudziński