Adam Bodnar: Spełnione są przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

Bartosz Bartosik