#WięźCytuje. Gałkowski: Sprzeciw wobec kary śmierci jest przejawem radykalizmu chrześcijańskiego

Redakcja