Józef Czechowicz – poeta najtkliwszych uczuć synowskich

Zbigniew Zaborski