Abp Jędraszewski zwalnia „jedynie osoby niezamężne”

Redakcja