Abp Ryś: Abp Krajewski jest całkowicie oddany miłosierdziu

Redakcja