#WięźCytuje. Jakub Hartwich: Rząd po prostu nie chce pomagać niepełnosprawnym

Redakcja