„Wieśniak znad Garonny” – Jacquasa Maritaina szkic Kościoła po Soborze

Redakcja