Architekt wolnej Polski – spotkanie o Tadeuszu Mazowieckim w 90. rocznicę urodzin

Ewa Buczek