Największy błąd Tadeusza Mazowieckiego?

Katarzyna Chimiak