Więź, wiosna 2020. Wychowanie do przemocy. Formacja czy deformacja kapłańska? W co wierzy Olga Tokarczuk?
  • Greta Gerwig

Czuła narratorka

Katarzyna Jabłońska, ks. Andrzej Luter

Kostium, emancypacja, ironia

Damian Jankowski