Polityk na ambonie? Nie mówmy od razu „nie”

Łukasz Kobeszko