Jezus z Nazaretu, Jezus z Hollywoodu

Ks. Andrzej Draguła