#WięźCytuje. Adamiak: W Kościele wciąż problemem jest to, by świeccy stali się sprawczy

Redakcja