Chrześcijaństwo nie jest religią budowli, nawet tych najpiękniejszych

Damian Jankowski