Dominika Kulczyk – pomoc czy marketing?

Ignacy Dudkiewicz