„Chrześcijanie potrzebują Żydów”. Jan Grosfeld i Dariusz Popiela odebrali Nagrodę im. Ks. Musiała

Redakcja