Boski eros w ujęciu Benedykta XVI

Ksawery Knotz OFMCap