Droga przez ludzkie popioły. „Galicyjskie żywoty” Dawida Szkoły

Ks. Andrzej Draguła