Pańszczyźniany folwark Zuckerberga

Marcin Stachowicz