Wielka Sobota. Także milczenie mówi

Wiesław Dawidowski OSA