Kamyki w butach chrześcijanina. Rozmowa z bp. Bronisławem Dembowskim

Zbigniew Nosowski