Adamowicz „jątrzy”, czyli systemowa stronniczość TVP

Zbigniew Nosowski